Privacy verklaring

Marianne Koedoot acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Bij de verwerking houdt zij zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Zij vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u haar verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Marianne Koedoot verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten. Marianne Koedoot gebruikt uw naam, telefoonnummer en email-adres om contact op te kunnen nemen.

Grondslag van de verwerking
Marianne Koedoot moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen van de AVG. Zij kan alleen persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens
Marianne Koedoot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email@marianne-koedoot.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens
Marianne Koedoot bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na maximaal 2 jaar na afronding van de opdracht zal zij de persoonsgegevens verwijderen dan wel geanonimiseerd opslaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marianne Koedoot deelt persoonsgegevens met een derde partij als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. 

Cookies

Marianne Koedoot wil op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen aanbieden. Hiervoor maakt Marianne Koedoot op de website gebruik van verschillende soorten cookies. Marianne Koedoot plaatst bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren en de werking van een spamfilter. Marianne Koedoot gebruikt geen analytische cookies. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Marianne Koedoot is niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Marianne Koedoot van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen via email@marianne-koedoot.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 december 2020.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

Marianne Koedoot

Website: https://www.marianne-koedoot.nl

Correspondentieadres: Kivietstraat 50, 5262 ZD Vught

Telefoonnummer: +31 611060094

E-mailadres: email@marianne-koedoot.nl