Project beheersing

Ondersteuning bij projecten volgens UAV-GC contracten met een IPM (Integraal Project Management) structuur.