Contract beheersing

Ondersteuning bij de beheersing van UAV-GC contracten in projecten met een IPM (Integraal Project Management) structuur